سرامیک سه بعدی اتاق خواب که با تغییر آب و هوا رنگش تغییر می کند

• بررسی های لازم برای کاشی ها قبل از استفاده:

تست مقاومت در کاشی های سیمانی و سرامیک سه بعدی اتاق خواب باید تست دو طرفه را در نظر گرفت.

سنگ مرمر: رسوبات آهکی است که در اصل توسط کوه ها تولید می شود و سنگ مرمر ممکن است محلی یا وارداتی باشد.

بررسی سایش.
معاینه گرمسیری و نظم ابعادی.
صاف بودن لبه ها را با استفاده از زاویه بررسی کنید.
بررسی جذب آب
تست مقاومت در برابر مواد شیمیایی و اسیدها به ویژه در چینی و خامه.

مقاطع سنگ مرمر:

سنگ مرمر از نظر سنگ مرمرهای به کار رفته در مؤسسات به دو قسمت تقسیم می شود:

(1) طبیعی: دو قسمت است که اولی آن چیزی است که در اصل سنگ های رسوبی یا دگرگونی بوده است و دومی منشا سنگ های آذرین چیست.

(2) صنعتی: نتیجه تولید شیمیایی است که بر اساس مراحل خاصی صورت می گیرد تا در نهایت ماده ای به دست آید که به عنوان جایگزینی برای سنگ مرمر طبیعی در کارهای ساختمانی مناسب باشد.

این انواع را می توان به شرح زیر به تفصیل بیان کرد:

اول: مرمر طبیعی محلی: مرمر
محلی غزه را مرمر الخلیل می گویند و سنگ هایی است که از کوه های کرانه باختری استخراج می شود.

مشخصات سنگ مرمر طبیعی (مرمر هبرون) :-
1- ضعیف و در معرض پوسیدگی.
2- رگه های رسی فراوان است.
3- جذب آب آن نسبتاً زیاد است.
4- نسبتا ارزان.
5- فقط در محدوده خاصی استفاده می شود.مکان هایی که از سنگ مرمر الخلیل استفاده می شود:

– معروف ترین کاربردهای آن در غزه، نشیمن و پنجره است، زیرا در معرض هیچ گونه باری قرار نمی گیرند.
پله ها (اگرچه این کار به خصوص در ساختمان های عمومی به دلیل مقاومت ضعیف در برابر زمین توصیه نمی شود).
– قفسه ها، لیست ها و طبقات کابینت آشپزخانه.

طرح سنگ
کاشی های طرح سنگ شباهت زیادی به سنگ مرمر و دیگر انواع سنگ دارند و اغلب با سنگ های طبیعی اشتباه گرفته می شوند.

کاشی و سرامیک با طرح سنگ و به خصوص سنگ مرمر در قسمت های مختلف خانه از جمله نشیمن، اتاق خواب، آشپزخانه و پاسیو استفاده می شود.