ساخت مدادی که از مواد خوراکی درست شده است

امروز می خواهیم در مورد مدادی با شما حرف بزنیم که گفته می شود در ساخت آن از موادی استفاده شده است که خوراکی هستند برای همین در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

قیمت مداد نوکی نیز با توجه به افزایش قیمتی که لوازم تحریر تجربه کرده است افزایش یافته است ولی بعضی از افراد این محصول را به مداد معمولی ترجیح میدهند.

مداد قرمز سه گوش نوعی از مداد می باشد که گفته می شود به وسیله مواد خوراکی درست شده است و این نوع مداد را می توان به صورت خوراکی مصرف کرد.

مداد

مداد رنگی ژاپنی نوعی از مداد رنگی می باشد که دارای کیفیت بسیار بالای می باشد و در کشور ژاپن تولید می شود و این محصول به ایران وارد می شود.