رویت اجساد قرقاول ها بر سطح دریای خزر

یکی از بهترین قرقاول ها در طبیعت شامل گونه پاکستانی آن خواهد بود که در ایران این پرنده به طور گروهی پرورش داده خواهد شد. برای کسب اطلاعات درباره تجارت آراد برندینگ را دنبال نمایید.

قرقاول پاکستانی ماده یکی از بهترین قرقاول های این نژاد بوده و در اکثر کشورها آن را پرورش خواهند داد، طبع این پرنده گرم بوده

و برای افرادی که طبع گرم دارند بسیار مناسب خواهد بود.

برخی از جوجه قرقاول پاکستانی پس از یک روز عمر کردن خواهد مرد، این مسئله به دلیل کمبود ویتامین B می باشد. برای خرید این جوجه ها توصیه می شود توجه زیادی نمایید.