آیا پیشرفت تکنولوژی باعث انقراض قرقاول ها می شود؟

افراد زیادی به حیوانات علاقه دارند به همین دلیل برخی از آن ها را در خانه خود نگهداری خواهند کرد، البته یک دسته از افراد پرنده هایی مانند قرقاول را پرورش خواهند داد. با آراد برندینگ همراه باشید.

قرقاول هم نر و ماده دارد و پرندگان نر همیشه بزرگتر از پرندگان ماده هستند، البته پرورش قرقاول ماده کمی سخت تر از نر آن خواهد بود.

در زمان های قدیم قرقاول هایی که در کشورمان زندگی می کردند را قرقاول ایرانی نامگذاری کرده اند، البته فروش قرقاول ایرانی نسبت به گونه های دیگر بیشتر خواهد بود.