آیا قرقاول ها بر روی کم شدن آب دریاچه ارومیه تاثیر داشته است؟

یکی از گونه های پرندگان که نژاد های مختلف از آن در جهان یافت می شود و جزء مشهور ترین ها نیز به شمار می رود قرقاول نام دارد. آراد برندینگ را همراهی کنید تا اطلاعات عمومی شما افزایش پیدا نماید.

زیستگاه اصلی قرقاول ها در کنار باتلاقها، مزرعه ها، علفزارهای وحشی و زمینهای صحرایی و حتی در مراتع مرتفع زندگی می کنند. قرقاول چینی طلایی بسیار محبوب در بین مردم می باشد.

گوشت این پرنده بسیار لذیذ است و تقریباً اگر از محلهای پرورش قرقاول خریداری شود هیچ مشکلی را به وجود نمی آورد، البته پرورش قرقاول چینی بسیار کمتر از نژاد های دیگر خواهد بود.