آیا قرقاول می تواند به تنهایی در طبیعت زنده بماند؟

همانطور که اکثر افراد می دانند برخی از پرنده ها در طبیعت به صورت گروهی زندگی خواهند کرد به همین دلیل اگر زمانی تنها سپری نمایند احتمالا شکار خواهند شد. با آراد برندینگ همراه بمانید.

یکی از گونه های شگفت انگیز پرنده قرقاول شامل، قرقاول خزری خانگی خواهد شد و همانطور که از نام او پیداست این پرنده را می توان در خانه هم نگهداری نمود.

برخی افراد پیش خود فکر می کنند که قرقاول صحرایی قهوه ای یک پرنده مهاجر به شمار می آید اما سخت در اشتباه هستند این پرنده در فصل زمستان در لانه خود خواهد ماند.