آیا قرقاول در کویر می تواند زندگی کند؟

یکی از پرندگانی که از نظر ظاهری و راه رفتن تفاوت زیادی با سایر پرندگان دارد، قرقاول می باشد که شما با نگاه کردن به راه رفتن آن می توانید به زیبایی این پرنده پی ببرید. آراد برندینگ را دنبال کنید.

برخی افراد فکر می کنند قرقاول صحرایی نر با نوع ماده آن تفاوتی ندارد اما سخت در اشتباه خواهند بود زیرا وزن پرنده نر سنگین تر از ماده آن می باشد.

امروزه علاقه افراد نسبت به نژاد آمریکایی قرقاول زیاد شده است به همین منظور فروش قرقاول آمریکایی روزانه رو به افزایش خواهد بود.