آیا قرقاول باعث نابودی پرنده های دیگر می شود؟

درباره قرقاول اکثر افراد مطلع می باشند زیرا این پرنده از زمان های قدیم تا به امروز در کشورمان وجود داشته است و داستان های زیادی درباره آن وجود دارد. با آراد برندینگ همراه باشید.

برخی افراد درباره غذای اصلی قرقاول پاکستانی طلایی اطلاعی ندارند و فکر می کنند غذای این گونه پرنده متفاوت خواهد بود که اشتباه برداشت می کنند.

قرقاول جزو خانواده ماکیان بوده و مهم ترین نژاد آن شامل قرقاول صحرایی سفید خواهد شد، همچنین تقریبا 35 گونه از قرقاول در جهان وجود دارد.