آیا اجساد قرقاول تبدیل به کود گیاهی خواهد شد؟

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی اکثر افراد اقدام به پرورش قرقاول گرفته اند. برخی افراد به دنبال آن هستند که قرقاول را به کودگیاهی برای طبیعت تبدیل نمایند. با آراد برندینگ همراهی کنید.

 

همانطور که برخی از افراد درون جامعه می دانند فروش قرقاول اصیل ایرانی بسیار در این چند ماه با افزایش رو به رو بوده است. البته قیمت آن بسیار مناسب می باشد.

اکثر افرادی که به دنبال شکار قرقاول خواهند رفت در اکثر اوقات به دنبال شکار قرقاول ماده خزری نیز می باشند زیرا این پرنده قدرت تخم گذاری نیز دارد.