آیا آب و هوا باعث تغییر سبک زندگی قرقاول ها می شود؟

در زمان های قدیم مردم درباره پرنده ها اطلاعات زیادی نداشته اند اما به مرور زمان این اطلاعات با افزایش چشمگیری نیز رو به رو بوده است. مجموعه معتبر آراد برندینگ را همراهی کنید.

یکی از مهم ترین مسائل در زمینه پرورش قرقاول ایرانی، صادرات آن می باشد که به کشورهای همسایه به راحتی می توان آن را صادر نمود.

یکی از عواملی که پرورش دهندگان باید به آن توجه کنند مکان و محیط پرورش آن ها است، پرورش قرقاول صحرایی بسیار حساس بوده و باید نکات زیادی را رعایت نمایید.